Svendborg Classic Regatta • Frederiksø 2 • DK-5700 Svendborg • +45 30 624 625

Adresse Telefon Email
20160812T164050-0569-TOP2.jpg
20160812T171520-0583-TOP3.jpg
20160812T171752-0597-TOP1.jpg

Opslagstavle

Svendborg Classic Regatta aflyses i 2020

 

På grund af COVID-19 ser vi os nødsaget til at aflyse årets regatta som traditionen tro skulle være afholdt i begyndelsen af august.

Næste regatta afholdes i anden weekend af august 2021.

Sejlerhilsener
Svendborg Classic Regatta
Generalforsamling 2020 

OBS. På grund af Covid-19 er generalforsamlingen udsat. Vi annoncerer en ny dato inden længe.


Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i Foreningen Svendborg Classic Regatta

Mandag d. 30. marts 2020 kl. 18.00

i Svendborg Amatør Sejlklub, Færgevej 19, 5700 Svendborg


^Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse
6. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er Svendborg Classic Regatta vært ved en sandwich samt øl / vand og filmen ”Friendship” vil blive vist. Friendship viser kapsejladsen Fyn Rundt for Bevaringsværdige Træskibe nogle dejlige sommerdag i 2019.

Af hensyn til bespisningen er tilmelding nødvendig senest torsdag d. 26. marts 2020 på mail: poultom@gmail.com.


På vegne af bestyrelsen i Foreningen Svendborg Classic Regatta

Poul Tom Hansen
Rudkøbing d. 26.02.2020Resultater 2019

Link til resultaterVi sejler alle på NNL

For at øge det sportslige islæt i regattaen har vi besluttet at alle både, træ og glasfiber sejler med NNL-mål. 

NNL-reglen er en videreudvikling af NL-reglen fra 1915. Det er Kjøbenhavnske Træsejlere der har udviklet reglen som du kan læse mere om her. Målereglen har ikke tidligere været anvendt på glasfiberbåde men vi har mulighed for at trække de fleste data på bådene så måling i Svendborg begrænses. Regattaen kontakter de glasfiberbåde vi har behov for at måle inden start. Målingen er gratis. 
 

Sejlerhilsener
Svendborg Classic Regatta 

Svendborg Classic Regatta er med på bådudstilling i Fredericia 

DFÆL og DMfL har igen fælles stand på bådmessen i Fredericia. Regattaen er inviteret med på standen.

Sidste weekend i marts og første weekend i marts.

Billede fra 2017:Svendborg Classic Regatta • Frederiksø 2 • DK-5700 Svendborg • +45 30 624 625

Adresse Telefon Email